Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijoje sekmadienio rytą kilo sumaištis po to, kai buvo nutrauktos šv. Mišios. To priežastis – vietinis kunigas Liuciferis Dogmatikas, mišių įkarštyje prisiminęs gerą anekdotą.

  „Labai negerai, aš šitas mišias buvau užsakiusi savo anūkei, kuri Anglijoj su juodžiu susidėjo… Norėjau, kad mergaitė ateitų į protą, nes kai aš su vienu tokiu jūreivėliu permiegojau, tai visą kūną plikai nusiskust turėjau, kiek ans utėlių užnešė“, – pasakojo vietinė gyventoja Aldona Paleistuvičienė.

  „Aš tiesiog likau šokiruotas, vos spėjau kelnes užsisegti ir išbėgti iš klausyklos“, – komentavo parapijos klebonas Renatas Vaikamylis.

  „Mes su vyskupu klausykloj, kaip ir per kiekvienas mišias. Staiga aplink viskas pritilo, po to vėl šurmulys. Man tas pats, aš savo snikersą gavau“, – sakė klapčiukas.

  Bažnyčios taryba sušaukė skubų pasitarimą nuspręsti, kokias sankcijas teks taikyti kunigui Dogmatikui. Ilgai vykusioje diskusijoje buvo aptarta ir nušalinimo nuo pareigų tema. Tačiau Liuciferis išpirko nuodėmes papasakojęs anekdotą prieš visą tarybą: „Jėzus, Pyteris ir Judas sėdi bare. Visi be pinigų, kuria planą kaip šįvakar prisigert. Pyteris siūlo atidirbt, Judas tyli, Jėzus ramiai paprašo vandens. Vakaro eigoje Pyteris vis dar kurpia planus kaip teisingai pasielgti, Jėzus vėl paprašo vandens. Kol bičiuliai pastebi, kad Jėzus jau visiškai girtas. O Judas jį paskundė. Ahaha…“, – krizeno Liuciferis Dogmatikas.

  „Juk pagavot, Jėzus vandenį vynu vertė, o Judas jau ne pirmą kartą skundžia“, – plyšo juokais Dogmatikas, o paskui jį ir visa kunigų taryba.

  Kunigas Dogmatikas ir toliau veda mišias Utenos bažnyčioje, tad neišsigąskite, jei kitą kartą mišios vėl bus nutrauktos – gerų anekdotų apie Jėzų dar labai daug.

  PasidalinkShare on Facebook

  AR NORI EITI Į MŪSŲ YOUTUBE?

  TAIP